Odjel za germanistiku

Marina Lovrić, viša lektorica


Sveučilište u Zadru / Universität Zadar
Odjel za germanistiku / Abteilung für Germanistik
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2 
23000 Zadar
E-Mail: malovric@unizd.hr
Tel. 00385 (0)23 200 712
soba 1515 / Raum 1515 

https://www.croris.hr/osobe/profil/43651

ZVANJE: VIŠI LEKTOR / LEHRSTELLE: OBERLEKTORIN 
 

NASTAVNA DJELATNOST U AK. GOD. 2023./24. // LEHRVERANSTALTUNGEN IM STUDIENJAHR 2023/2024:

Njemačke jezične vježbe V i VI (PDS) // Deutsche Sprachübungen V und VI (BA)

Vježbe prevođenja: prirodne znanosti (DS) // Übersetzungsübungen-Naturwissenschaften (MA)
 

KONZULTACIJE u ljetnom semestru u ak.god. 2023./2024. – utorkom i četvrtkom od 15.30-16.00 sati u uredu 1515 i po dogovoru. Molim prethodnu najavu e-mailom.

SPRECHSTUNDEN in der vorlesungsfreien Zeit im ak. Jahr 2023-2024 - dienstags und donnerstags von 15.30 - 16.00 Uhr im Büro 1515 und nach Vereinbarung. Bitte um Voranmeldung per E-Mail.


ČLANSTVO/ MITGLIEDSCHAFT:

  • Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika – predsjednica Ogranka Zadar od 2003-2013./ Kroatischer  Deutschlehrerverband – Vorsitzende der Zweigstelle Zadar von 2003 bis 2013 
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku / Kroatische Gesellschaft für angewandte Linguistik
  • Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama / Verband kroatischer Fachsprachenlehrer an Universitäten und Hochschulen
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)