Odjel za germanistiku

Text/HTML

SYLLABI – DIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI AKAD. GOD. 2023./2024.

 

OBVEZNI

Nastavnički smjer

            

            

Glotodidaktika

HR

DE

Metodika nastave njemačkog jezika I

HR

DE

Metodika nastave njemačkog jezika II

HR

DE

Didaktika književnosti

HR

DE

Prevoditeljski smjer

 

 

Teorija prevođenja

HR

DE

Hrvatski jezik za germaniste

HR

DE

Književno prevođenje

HR

DE

Prevoditelj kao interkulturni posrednik

HR

DE

Leksikografija

HR

DE

Stručna praksa

HR

DE

Vježbe prevođenja (gospodarstvo)

HR

DE

Vježbe prevođenja (poslovna komunikacija)  

HR

DE

Vježbe prevođenja (prirodne znanosti)

HR

DE

 

IZBORNI

Zimski semestar

            

            

Usmenost u pisanome mediju - smjer nastavnički  

HR

DE

Usmenost u pisanome mediju - smjer prevodit.

HR DE

Jezik medija

HR

DE

Klasici moderne

HR DE

Suvremena njemačka književnost

HR

DE

Viteški roman

HR

DE

Ljetni semestar

 

 

Poredbena idiomatika 

HR

DE

Vježbe prevođenja (tehnika)

HR DE

N. Lenauove medijevalne i heretičke teme

HR

DE

Realizam i antirealizam

HR DE

Thomas i Heinrich Mann

HR DE