Error rendering template
Odjel za germanistiku

Učenje u tandemu

Studenti Odjela za germanistiku od svibnja 2021. sudjeluju u projektu učenja u tandemu sa studentima Instituta za slavistiku Sveučilišta u Hamburgu i Pädagogische Hochschule Burgenland. Projekt koordiniraju dr. sc. Sead Porobić (Hamburg), dr. sc. Vladan Čutura (Eisenstadt) i izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.

 

      

Studenti Odjela za germanistiku u zimskom semestru 2021./2022.  sudjeluju u projektu učenja u tandemu sa studentima Instituta za slavistiku Sveučilišta u Giessenu, Sveučilišta u Grazu te FH Burgenland. Projekt koordiniraju Ruža Radoš (Giessen), Nataša Veinović (Graz), Anna Leskovich (Eisenstadt) te Judith Hansmeier i izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.