Odjel za germanistiku

Studiji

1. Prijediplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni):

  • trajanje 6 semestara; 90 ECTS bodova; zvanje: univ. bacc. philol. germ.

2. Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni), smjer: nastavnički

  • trajanje 4 semestra; 60 ECTS bodova; zvanje: univ. mag. educ. philol. germ.

3. Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni), smjer: prevoditeljski

  • trajanje 4 semestra; 60 ECTS bodova; zvanje: univ. mag. philol. germ.