Odjel za germanistiku

ODJEL ZA GERMANISTIKU

Današnji Odjel za germanistiku započeo je s radom 1956. godine kao sastavnica  Filozofskog fakulteta u Zadru i ima tradiciju dužu od 60 godina. Filozofski fakultet u Zadru bio je od 1956. do 1974. dio Sveučilišta u Zagrebu, a od 1974. do 2002. Sveučilišta u Splitu. 2003. godine kada već postojeći Filozofski fakultet prerasta u prvo integrirano sveučilište u samostalnoj i međunarodno priznatoj Republici Hrvatskoj, Odjel za germanistiku nastavlja s neprekinutim djelovanjem kao jedna od sveučilišnih sastavnica novog zadarskog Sveučilišta.
  
Na Odjelu trenutno studira oko 200 studenata, a nastavu izvodi 13 nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima te dva strana ugovorna lektora.

Na Odjelu za germanistiku izvodi se sveučilišni dvopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti koji se dijeli na prijediplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti i diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog i prevoditeljskog smjera.

Trogodišnji dvopredmetni sveučilišni prijediplomski studij njemačkog jezika i književnosti osigurava stjecanje znanstvenih i teoretskih znanja iz njemačkog jezikoslovlja i znanosti o književnosti te visoku jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku. Studenti su osposobljeni za logičko, analitičko i kritičko razmišljanje te primjenu stečenih kompetencija u pismenoj i usmenoj komunikaciji i u rješavanju lingvističkih, književnih i kulturoloških pitanja vezanih uz zemlje njemačkog govornog područja.
   
Po završetku studija studenti stječu kvalifikaciju sveučilišni prvostupnik/ sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti (univ. bacc. philol. germ.).

Dvogodišnji diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera usmjeren je na proučavanje njemačkog jezikoslovlja i književnosti te stjecanje znanja iz metodike i didaktike njemačkoga kao stranoga jezika potrebnih za obavljanje djelatnosti nastavničke struke.

Po završetku dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera, studenti stječu kvalifikaciju magistar/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti (mag. educ. philol. germ.).

Po završetku dvopredmetnog diplomskog sveučilišnoga studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera, uz rad u osnovnim i srednjim školama, višim i visokim učilištima i fakultetima, mogu se obavljati i ostali poslovi u kojima se traži visok stupanj znanja njemačkog jezika (npr. u izdavaštvu, uredništvima za kulturu i diplomatskim predstavništvima, gospodarskoj i turističkoj djelatnosti).

Dvogodišnji diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog smjera omogućava posredovanje visoke jezične i kulturološke kompetencije koja je potrebna u prevoditeljskoj struci te osposobljava studente da budu uspješni jezični i interkulturalni posrednici u prevoditeljskoj praksi. Po završetku dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog smjera, studenti stječu kvalifikaciju magistar/magistra njemačkog jezika i književnosti (mag. philol. germ.). Studenti mogu obavljati poslove u prevoditeljstvu, državnoj upravi, međunarodnim institucijama, izdavaštvu, trgovačkim i turističkim tvrtkama i dr.

Dvogodišnji dvopredmetni diplomski sveučilišni studiji njemačkog jezika i književnosti nastavničkog i prevoditeljskog smjera programirani su i kao osnova za odgovarajuće poslijediplomske studije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Posebnosti studija njemačkog jezika i književnosti na prijediplomskoj i diplomskoj razini odnose se na uključivanje najnovijih znanstvenih saznanja proizašlih iz istraživanja akademskog osoblja Odjela u nastavni proces i redovito organiziranje predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka o aktualnim lingvističkim, književnim, prevoditeljskim i kulturološkim temama. Stjecanje jezičnih znanja i komunikacijskih vještina odvija se uz podršku i angažman njemačkih i austrijskih ugovornih lektora u nastavnom procesu i izvannastavnim aktivnostima. Tijekom studiranja studenti mogu koristiti znanstvenu i stručnu literaturu Sveučilišne knjižnice, Austrijske knjižnice „Dr. Alois Mock“, digitalnih repozitorija (Dabar i Morepress) te znanstvene radove časopisa GEM. Studenti imaju mogućnost sudjelovanja u znanstvenim konferencijama i skupovima koje Odjel za germanistiku redovito organizira te studijskog usavršavanja na srednjoeuropskim sveučilištima i sveučilištima njemačkog govornog područja u okviru stipendijskih programa ERASMUS+, CEEPUS, CEEPUS mreže TRANS, DAAD i ÖAD. Svoju kreativnost mogu razvijati na metodičko-didaktičkim radionicama, izložbama, u dramskim i glazbenim nastupima te studentskom listu DACHS.  

 

INFO LETAK ODJELA ZA GERMANISTIKU