Odjel za germanistiku

Projekti

Akademsko osoblje Odjela za germanistiku vodi i surađuje na znanstvenim i stručnim projektima.

VOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA

prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

2018. - 2019. godine - vođenje bilateralnog projekta s doc. dr. sc. Urškom Valenčič Arh (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta Ljubljana), „Upotreba frazema u konfliktnim dijalozima u književnosti za djecu i mlade“ (financiranje od strane Ministarstva zannosti i obrazovanja)

SURADNJA NA ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

izv. prof. dr. sc. Marijana Jeleč

2021. - 2026. - suradnja na istraživačkom projektu "Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća" (Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2021.-2026.), engl. "Analysis of systems in crisis and new consciousnesses in 21st century literature"; Partneri: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Sonja Novak

prof. dr. sc. Slavija Kabić

2006. - 2011. godine „NJEMAČKI I HRVATSKI JEZIK U DODIRU – DIDAKTIČKI I PSIHOLINGVISTIČKI ASPEKTI “: glavi istraživač: prof. dr.sc. Maja Häusler, Filozofski fakultet u Zagrebu; jedan od istraživača na projektu (odgovorna za obradu književnih sadržaja): doc. dr. sc. Slavija Kabić (projekt prihvaćen u prosincu 2006. godine  do 2011). 
Šifra  2.11.03. (HRVATSKA KNJIŽEVNOST I DRUGE JUGOSLAVENSKE   

2001. - 2006. godine „PODUČAVANJE I UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA U HRVATSKOJ”, šifra projekta 130730. Glavni istraživač: doc. dr. Maja Häusler, Filozofski fakultet u Zagrebu; jedan od istraživača na projektu: dr.sc. Slavija Kabić. Razdoblje rada: od 1995. dalje (Podaci o znanstvenoj aktivnosti na http://bib.irb.hr); nastavak: .„Podučavanje i učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj“: glavni istraživač: prof. dr. sc. Maja Häusler, Filozofski fakultet u Zagrebu; jedan od istraživača na projektu: doc. dr.sc. Slavija Kabić; Od 20.6.2001. do 20.6.2002. broj prihvaćenog projekta 130 730; Od 20.6.2002.  projekt se vodi pod brojem broj 130 430 – do kraja 2006. godine

1991. - 1995. godine Znanstveni projekt (iz sredstava Rep. fonda Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske): TEMA DJETINJSTVA U POSLIJERATNOJ  NJEMAČKOJ  KNJIŽEVNOSTI (glavni istraživač: dr. Ute Karlavaris-Bremer; istraživač na projektu:   mr. Slavija Kabić); Broj projekta: 6-03-245; Razdoblje rada na projektu: 1991-1995.

1986. - 1990. godine NJIŽEVNOSTI TE NJIHOVI EVROPSKI I SVJETSKI OKVIRI); Potprojekt: 2.11.03.01.: Književno-povijesna, književno-teoretska i komparatistička istraživanja na Jadranu; Zadatak: 2.11.03.01.04.: Komparatistička istraživanja: “Kontrastiranje osnovnih značajki i motiva u jugoslavenskim i austrijskim/njemačkim narodnim bajkama” (mr. Ute Karlavaris-Bremer i
mr. Slavija Kabić); Razdoblje rada: 1986-1990.

doc. dr. sc. Nikolina Miletić

2018. - 2019. godine - suradnja na bilateralnom projektu voditelja izv. prof. dr. sc. Anite Pavić Pintarić i doc. dr. sc. Urške Valenčič Arh (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta Ljubljana), „Upotreba frazema u konfliktnim dijalozima u književnosti za djecu i mlade“ (financiranje od strane Ministarstva zannosti i obrazovanja)

prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

2016. godine - suradnja na međunarodnom projektu „Nicknames sprachkontrastiv“ voditelja prof. dr. sc. Petera Schlobinskog i dr. sc. Torstena Sievera, Leibniz Universität Hannover, Deutsches Seminar.

2014. - 2018. godine - istraživačica na međunarodnom projektu „Evaluation in Translation“ (ValTrad), voditeljice dr. sc. Anne Espunya (Pompeu Fabra Barcelona).

2010. – 2013. godine - istraživačica na međunarodnom projektu „La traducción del diálogo ficcional. Textos literarios y textos multimodales (TRADIF), voditeljice prof. dr. Jenny Brumme, Sveučilište Pompeu Fabra, Barcelona.

2008. – 2010. – istraživačica na međunarodnom projektu „La oralidad fingida. Descripción y Traducción” (OFDYT), voditeljice prof. dr. Jenny Brumme, Sveučilište Pompeu Fabra, Barcelona.

2006./2007. i 2012. – suradnja na međunarodnom projektu “Widespread Idioms in Europe and Beyond”, voditeljice dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka.

2003. – 2006. – suradnja na TEMPUS projektu za prevođenje: Grundstudium fűr Übersetzen/Dolmetschen in Kroatien (CD-JEP-17057-2002). 

2002. – 2006. – istraživačica na projektu „Kontrastivno proučavanje njemačkog i hrvatskog leksika“ (projekt MZOŠ, broj 0070032), glavne istraživačice prof. dr. sc. Željke Matulina.

doc. dr. sc. Marija Perić

2018. - 2019. godine - suradnja na bilateralnom projektu voditelja izv. prof. dr. sc. Anite Pavić Pintarić i doc. dr. sc. Urške Valenčič Arh (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta Ljubljana), „Upotreba frazema u konfliktnim dijalozima u književnosti za djecu i mlade“ (financiranje od strane Ministarstva zannosti i obrazovanja)

prof. dr. sc. Zaneta Vidas Sambunjak

2015. - sada - suradnik u međunarodnom projektu Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität u Grazu

prof. dr. sc. Tomislav Zelić

od 2019. - suradnik na međunarodnom znanstvenom projektu pod naslovom "Promišljanje liberalizma: Europske ideje (1900.1950.)" na Međunarodnom centru za interdisciplinarne studije i istraživanja o Njemačkoj - Centre interdisciplinaire d'étude et de recherches sur l'Allemagne (CIERA) u Parizu - pod vodstvom red. prof. dr. sc. Olivier Agarda sa Sveučilišta Sorbonne u Parizu, red. prof. dr. sc. Barbare Beßlich sa Sveučilište u Heidelbergu i red. prof. dr. sc. Christina Fossaluzze sa Sveučilište Ca´Foscari u Veneciji

2012. - 2017. - viši istraživač u međunarodnoj istraživačkoj mreži "Group 2012" (International Research Network Group 2021)

2010. - 2014. - suradnik na međunarodnom znanstvenom projektu pod naslovom "Ironija u filozofiju i književnosti: povijesne i suvremene perspektive" pod vodstvom red. prof. dr. sc. Bärbel Frischmann uz potporu Njemačke zaklade za znanost (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) na Sveučilištu u Erfurtu

2005. - 2006. - vanjski suradnik na znanstvenom projektu pod naslovom "Iscenacija tijela" (Körperinszenierungen) pod vodstvom red. prof. dr. sc. Erika Fischer-Lichte na Institutu za teatrologiju na Slobodnom sveučilištu u Berlinu

2001. - 2005. - suradnik na znanstvenom projektu pod naslovom "Autentičnost" pod vodstvom red. prof. dr. sc. Harro Müller na Odjelu za germanske jezike i književnosti na Columbia University u New Yorku