Odjel za germanistiku

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ, NASTAVNIČKI SMJER

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ, PREVODITELJSKI SMJER