Error rendering template
Odjel za germanistiku

Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)

Od 2021. do 2023. traje projekt zajedničke doktorske škole (Seminar für Deutsche Philologie, Sveučilište u Mannheimu; Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistikom, Sveučilište u Ljubljani; Odjel za germanistiku, Sveučilište u Zadru) pod nazivom „Kulturelle Transformationen: Sprache, Literatur, Medien“ u okviru programa Germanistische Institutspartnerschaft (GIP).

Od 18. do 22. kolovoza 2023. na našem se Sveučilištu održala germanistička doktorska ljetna škola pod nazivom „Kulturelle Transformationen. Sprache, Literatur, Medien", u okviru programa Germanistische Institutspartnerschaft (GIP). Sudjelovale su stipendistice programa GIP iz Ljubljane i Zadra te kolegice i kolege s Filozofskog fakulteta u Ljubljani (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko), Filozofskog fakulteta u Mannheimu (Seminar für Deutsche Philologie) i našeg Odjela za germanistiku. Stipendistice su predstavile teme svojih disertacija i rezultate dosadašnjeg rada.