Odjel za germanistiku

Dopunska isprava o studiju

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunsku ispravu.  Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih tijekom studija, a najkasnije prije obrane završnog/diplomskog rada dostaviti u tajništvo Odjela.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama (po potrebi).

Upute za slanje dodatnih podataka i primjeri zapisivanja.