Odjel za germanistiku
Prijave za školarinu za ljetnu školu njemačkog jezika u Dusseldorfu - rok 18. 1. 2019.

Prijave za školarinu za ljetnu školu njemačkog jezika u Dusseldorfu - rok 18. 1. 2019.

Sveučilište u Duesseldorfu poziva studente njemačkog jezika na ljetni tečaj usavršavanja njemačkog jezika. Sveučilište u Zadru ima pravo nominirati jednog studenata za pokrivanje troškova školarine. Svi zainteresirani studenti moraju se do petka 18. 1. 2019. u 10 h prijaviti u Uredu za međunarodni suradnju, koji će napraviti selekciju između prijavljenih studenata na osnovu ponderiranog prosjeka ocjena i nominirati jednog studenta.

Opširnije o ljetnoj školi može se pročitati ovdje.
Pročitaj više
Prijave za školarinu za ljetnu školu njemačkog jezika u Dusseldorfu - rok 18. 1. 2019.
Završni i diplomski radovi

Završni i diplomski radovi

Studenti 3. godine preddiplomskog (koji planiraju pisati završni rad) i studenti 2. godine diplomskog studija, u skladu s pravilnicima o završnim radovima i završnim ispitima trebaju najkasnije do zadnjeg radnog dana u zimskom semestru (25. siječnja 2018.) ispuniti i u tajništvo predati zahtjev za odobrenje teme i mentora na posebnom obrascu koji je dostupan ovdje.
Pročitaj više
Završni i diplomski radovi