Odjel za germanistiku
UPIS NA IZBORNE PREDMETE

UPIS NA IZBORNE PREDMETE

POPIS upisanih na izborne predmete ljetnog semestra 2015./2016.:

DIPLOMSKI:

Rezultati OVDJE.

_____________________________________

PREDDIPLOMSKI:

Rezultati OVDJE.

Studenti su u tablicama navedeni abecedno, a ne prema vremenu prijave. U slučaju pitanja ili nejasnoća, obratite se u tajništvo. Upis se nastavlja na predmete na kojima je ostalo mjesta svakoga dana 10-12 i 13-14 h do 4. ožujka 2016.

Zahtjevi za parcijale se primaju do 11. ožujka 2016.
Pročitaj više
UPIS NA IZBORNE PREDMETE
RASPORED

RASPORED

Objavljen je sveučilišni raspored. U njemu je pogrešno naveden termin za Njemačke jezične vježbe 2 (grupa A). Grupa A će imati vježbe srijedom od 14 do 16 sati u 156, kao što je na Odjelu predviđeno. Ova će korekcija do kraja tjedna biti unesena u sveučilišni raspored kojeg možete vidjeti ovdje.

Obrazac za upisivanje izbornih predmeta putem mrežnih stranica će biti objavljen danas u 16 sati.
Pročitaj više
RASPORED
UPIS U LJETNI SEMESTAR, IZBORNI PREDMETI I PARCIJALE

UPIS U LJETNI SEMESTAR, IZBORNI PREDMETI I PARCIJALE

Upisi u Studentskoj referadi u ljetni semestar počinju 10. veljače 2016. i traju do 21. ožujka 2016. u vremenu 9:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00. Za upis u ljetni semstar nisu potrebni potpisi. Upisnina iznosi 100,00 kn i može se uplatiti na broj žiro računa: HR53 2330003-1100163243, poziv na broj HR00-11906-OIB. Kao dokaz o plaćenoj upisnini/školarini, u studentsku referadu se isključivo donose uplatnice.

Upis na izborne predmete ljetnog semestra na Odjelu za germanistiku počet će nakon objave sveučilišnog rasporeda. Način i termini upisivanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama odjela.

Studenti koji su na parcijali i koji ne upisuju izborne predmete u ljetnom semestru (već samo obavezne), mogu doći u tajništvo radi predaje obrasca za parcijalu.
Pročitaj više
UPIS U LJETNI SEMESTAR, IZBORNI PREDMETI I PARCIJALE
REKTOROVA NAGRADA - produžetak roka za prijavu

REKTOROVA NAGRADA - produžetak roka za prijavu

Studenti Odjela za germanistiku koji ispunjavaju kriterije za Rektorovu nagradu mogu se prijaviti u tajništvu Odjela do 22. veljače i tom prilikom trebaju dostaviti:

- životopis

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za studente prve godine diplomskog studija

- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija

- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman u relevantnim aktivnostima.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija. Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti su dostupni ovdje.
Pročitaj više
REKTOROVA NAGRADA - produžetak roka za prijavu
12