Odjel za germanistiku

Obavijest: Njemačke jezične vježbe V, Geriena Karačić, viša lektorica

Online ispit iz kolegija Njemačke jezične vježbe V kod Geriene Karačić, više lektorice, održat će se 13. i 27. svibnja 2020.

Za termin 13. svibnja vrijede prijave u Studomatu za rok od ožujka, a za termin 27. svibnja vrijede prijave u Studomatu za rok od travnja. U slučaju da student zbog tehničkih poteškoća nije prijavio ispit putem Studomata (ožujak ili travanj), može se javiti e-mailom u tajništvo Odjela.

Theme picker