Odjel za germanistiku

Dodatni ispitni rok

Studenti kojima je ostao samo jedan ispit, koji im pravi razliku za upis u višu godinu ili završetak studija, mogu izaći na dodatni ispitni rok na Odjelu za germanistiku. 

Studenti se trebaju e-mailom prijaviti nositelju predmeta najkasnije do 30. rujna 2022., a ispit se mora održati najkasnije do 10. listopada 2022.

Ako student koji prijavljuje dodatni ispitni rok nema prijavu na zadnji rujanski rok, treba se javiti e-mailom u tajništvo Odjela.