Odjel za germanistiku

Dodatni ispitni termin - Jezične vježbe I i II

Dodatni ispitni termini

Njemačke jezične vježbe I i II

Dodatni ispitni termini za studentice/-te koji ostvaruju pravo. 

Potrebno je obavezno prijaviti se predmetnoj profesorici e-mailom najkasnije do ponedjeljka, 26. rujna 2022.

Vježbe I

28. 09., 10-12 h

Vježbe II

05. 10., 14 -16 h 

Žaklina Radoš