Odjel za germanistiku

Druga virtualna radionica „Essen in den DACH-Ländern"

2. lipnja održana je još jedna virtualna radionica pod nazivom „Essen in den DACH-Ländern" na koju su bili pozvani srednjoškolci iz ustanova u kojima je promoviran studij germanistike na Sveučilištu u Zadru. Radionicu su u prigodi ovogodišnjeg „Festivala znanosti" organizirali doc. dr. sc. Helga Begonja, DAAD-lektorica Judith Hansmeier, ÖAD-lektorica Eveline Thalmann i studenti Odjela za germanistiku Daniela Grabar i Danijel Jakus. Zahvaljujemo na sudjelovanju svim učenicima. Kolegicama Franki Meštrović (SŠ Petra Šegedina, Korčula), Mihaeli Miloš (Franjevačka klasična gimnazija, Sinj) i kolegi Anti Klapežu (Gimnazija Dinka Šimunovića, Sinj) zahvaljujemo na podršci u provedbi ove aktivnosti!


Content