Odjel za germanistiku

Erasmus+ gostovanje - Mgr. Petr Pytlík Ph.D

U razdoblju od 2.5. do 6.5.2022. na našem odjelu u sklopu Erasmus+ programa gostuje profesor Mgr. Petr Pytlík Ph.D. s Katedre za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Masarykova sveučilišta u Brnu. 

U sklopu svog boravka održat će sljedeća predavanja:

  • srijeda 4.5. u 10 sati, dvorana 144: "Deutschmährische Literatur - ein unselbstverständliches Objekt der Literaturgeschichte"
  • srijeda 4.5. u 12 sati, dvorana 156: „Marie von Ebner-Eschenbach - die bekannteste deutschmährische Autorin und Denkerin“