Odjel za germanistiku

Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka za akademsku godinu 2024./2025.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka kojeg je moguće ostvariti kroz akademsku godinu 2024./25. u okviru programa Erasmus+ (natječajna godina: 2023.).

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line prijavnog obrasca. S obzirom na to da obrazac NIJE moguće sačuvati ukoliko ga ne završite, prije pristupanja prijavnom obrascu molimo da pripremite JMBAG i motivaciju za odlazak na mobilnost (max. 2.500 znakova). Osim prijavnog obrasca koji se podnosi on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu kbudak23@unizd.hr. Nakon obrade prijave, e-mailom ćete zaprimiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Za više informacija pročitajte tekst Natječaja.

ROK ZA PRIJAVU JE 1. OŽUJKA 2024. GODINE.

Kontakt za dodatne informacije: kbudak23@unizd.hr, tel: 023-200-787

Rok za prijavu: 1. 3. 2024.

Datum objave: 17. 1. 2024.