Odjel za germanistiku

Mikrokvalifikacije

Studenti zainteresirani za stjecanje mikrokvalifikacija u ljetnom semestru više informacija mogu naći ovdje.

Rokovi za upis su sljedeći:
- 5. ožujka 2021, za mikrokvalifikacije koji počinju u ožujku, travnju i svibnju 2o24.
- 15. ožujka 2024. za one koji počinju u travnju i svibnju 2024.
- 15. travnja 2024. za one koji počinju u svibnju 2024.

Za sva se pitanja možete obratiti koordinatorici Mikrokvalifikacija Paoli Bajlo Kalmeta (pkalmeta@unizd.hr)