Odjel za germanistiku

Nove upute za završetak studija

Objavljene su nove upute i rokovi za polaganje završnih ispita, završnih radova i diplomskih radova, koje su dostupne ovdje. Sukladno uputama mole se studenti koji su u tekućoj akademskoj godini (2023./2024.) upisani u šesti semestar prijediplomskog studija da najkasnije do 1. svibnja 2024. odaberu na kojem studiju žele biti promovirani putem ove poveznice.