Odjel za germanistiku

Obavijest o konzultacijama – doc. dr. sc. Helga Begonja

Za vrijeme održavanja nastave na daljinu doc. dr. sc. Helga Begonja održavat će konzultacije putem aplikacije MS Teams u uobičajeno vrijeme, utorkom od 11. 45 – 13. 30. Zainteresirani studenti se mole za najavu dan ranije.