Odjel za germanistiku

Obavijest o promjeni termina završnog ispita na Odjelu za germanistiku

Završni ispit na Odjelu za germanistiku održat će se u sijedu, 19. rujna 2012. godine u 9 sati u dvorani 143 (drugi termin) i u srijedu, 3. listopada 2012. godine u 9 sati u dvorani 144 (treći termin). Opširnije