Odjel za germanistiku

Obavijest o završnome ispitu

Studenti koji nisu položili završni ispit mogu mu pristupiti u četvrtome terminu u utorak, 23. listopada 2012. u 9 sati. Termin polaganja završnoga ispita 26. studenoga 2012. vrijedi u izvanrednome ispitnom roku za apsolvente preddiplomskih, stručnih, integriranih, diplomskih i dodiplomskih studija.