Odjel za germanistiku

Obavijest studentima nereformiranih dodiplomskih studija (stari program)

Studenti koji studiraju po nereformiranim sveučilišnim i stručnim dodiplomskim studijima (stari program) moraju diplomirati do 30. rujna 2012. (po Odluci Senata Sveučilišta u Zadru od 26. rujna 2011.). Diplomski rad se neće moći obraniti nakon 30. rujna 2012. Potrebno je prijaviti obranu diplomskog rada u Studentsku službu do 24. rujna.

 

Iz Studentske službe