Odjel za germanistiku

Obavijest za studente

Ured za osiguravanje kvalitete u suradnji s Odjelom za germanistiku organizira tematsku radionicu o akademskoj čestitosti. Radionica će se za studente Odjela za germanistiku održati 27. siječnja 2023. s početkom u 14:30 u predavaonici 156, a predviđeno trajanje je oko 45 minuta. Kontakt za više informacija: mjelec@unizd.hr