Odjel za germanistiku

Obavijest za studente koji brane završni/diplomski rad na Odjelu za germanistiku

Prije obrane

Student piše završni/diplomski rad uz konzultacije s mentorom. Nakon što mentor u suglasnosti s članovima povjerenstva odobri rad studentu, student računalom ispunjava obrazac prijave, koji je dostupan ovdje. Ispunjeni obrazac student šalje e-mailom u tajništvo Odjela najmanje tjedan dana prije obrane zajedno s preslikom indeksa (ako ima indeks).

Mentor obavještava tajništvo i studenta o načinu i terminu obrane. Tajništvo oglašava obranu na mrežnim stranicama Odjela.

Nakon obrane

- Student šalje u tajništvo e-mailom konačnu verziju diplomskog ili završnog rada u .pdf formatu zajedno s potvrdom mentora za predaju rada u digitalni repozitorij.

- Pri slanju rada obavezno stavlja mentora (ako ima i komentora) na cc e-maila, kako bi mentor mogao provjeriti je li poslana ispravna zadnja verzija rada. 

- U tom trenutku mora biti vraćena sva knjižnična građa u knjižnicu.

- Tajništvo šalje rad u digitalni repozitorij i obavještava knjižnicu o tome.

- Knjižnica unosi napomenu o vraćenoj knjižničnoj građi u ISVU.

- Tajništvo e-mailom šalje studentu uplatnicu za troškove tiskanja diplome i promociju, ako je promocija na Odjelu za germanistiku. Ako je promocija na drugom odjelu, student se javlja za uplatnicu u tajništvo drugog odjela. Studentima diplomskog studija uplatnice šalje referada.

- Student podnosi zahtjev referadi za izdavanjem potvrde o završetku studija putem Microsoft obrasca. Referada šalje e-mail studentu, a student potvrdu o uplati dostavlja e-mailom u referadu. Referada šalje studentu potvrdu o završetku studija (Meri Lukić, mmirkovi@unizd.hr)

- Prije obrane studenti mogu, ako žele, dostaviti e-mailom u tajništvo dodatne podatke za dopunsku ispravu o studiju. Opširnije.