Odjel za germanistiku

OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA JEZIKA

Europski dan jezika obilježava se na inicijativu Vijeća Europe svake godine 26. rujna, a ove godine slavi svoj 21. rođendan.

Cilj je obilježavanja Europskog dana jezika podizanje svijesti o vrijednosti učenja jezika te promicanje višejezičnosti, međukulturalnog razumijevanja i cjeloživotnog učenja jezika u školi i izvan nje.

Ovogodišnje obilježavanje Europskog dana jezika održano je na inicijativu Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru, a njegovoj su se organizaciji priključili i ostali filološki Odjeli na našem Sveučilištu (Odjel za anglistiku, Odjel za francuske i frankofonske studije, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za talijanistiku, Odjel za rusistiku).

U programu obilježavanja koji je održan na Forumu, uz zadarske studente, sudjelovali su i učenici osnovnih škola (OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, Privatne škole Nova, OŠ Starigrad) te gimnazije Vladimira Nazora i Jurja Barakovića.

Program je podržan od strane Austrijskog kulturnog foruma, Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke, Društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV, ogranak Zadar), Talijanskog instituta za kulturu i Francuskog instituta u Hrvatskoj.

Organizaciji manifestacije osobito su pridonijele profesorice sa Sveučilišta u Zadru: doc. dr. sc. Helga Begonja (Odjel za germanistiku), Leonarda Lovrović, prof. (Odjel za anglistiku), izv. prof. dr. sc. Barbara Vodanović (Odjel za francuski i frankofonske studije), doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić i dr. sc. Marija Mariola Glavan (Odjel za klasičnu filologiju), dr. sc. Loreta Klarić (Odjel za talijanistiku), izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović (Odjel za rusistiku), kao i voditeljica zadarskoga ogranka Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika Nada Nekić, prof.