Odjel za germanistiku

Online predavanje "Prijevodne memorije i terminološke baze podataka"

U utorak, 11. siječnja, na Odjelu za germanistiku održat će se online predavanje u sklopu kolegija Leksikografija na temu “Prijevodne memorije i terminološke baze podataka”. Predavanje počinje u 8:00, a održat će ga Marijana Mikić iz prevoditeljske agencije Ciklopea. Prijave za predavanje možete slati na e-mail: lplaninic@unizd.hr

Content