Odjel za germanistiku

Online radionica prevođenja u sklopu kolegija "Vježbe prevođenja, poslovna komunikacija"

U srijedu, 12. siječnja, održat će se radionica prevođenja u sklopu kolegija Vježbe prevođenja, poslovna komunikacija. Radionica počinje u 14:00, a održat će ju Marijana Mikić iz prevoditeljske agencije Ciklopea. Prijave za radionicu možete slati na e-mail: zarados@unizd.hr

Content