Odjel za germanistiku

Poziv na gostujuća predavanja

Pozivamo vas na dva gostujuća predavanja koja će se održati na Odjelu za germanistiku u četvrtak 18. travnja 2024.:

1) Izv. prof. dr. sc. Clemens Ruthner (Trinity College Dublin) će dati svoje postkolonijalno tumačenje dalmatinskoga putovanja Hermanna Bahra u sklopu "Ringvorlesung: Österreich liegt am Meer"  u 8:15 sati, Stari kampus dvorana 144 - u suradnji s Austrijski kulturni forum u Zagrebu.

2) Doc. dr. sc. Veronika Jičínská (Jan-Evangelista-Purkyné-Universität, Ústí nad Labem) održat će izlaganje o transkulturalnosti i jazz glazbi u tekstovima mladog Franza Kakfa u sklopu "Ringvorlesung: euromediterrane Germanistik" u 10:15 sati Stari kampus dvorana 156.