Odjel za germanistiku

Promocija knjige Zadar - Poetska razglednica

Pozivamo vas na promociju knjige Zadar - Poetska razglednica koju su priredili filološki odjeli Sveučilišta u Zadru. U prijevodu poezije na njemački jezik sudjelovale su prof. dr. sc. Slavija Kabić i studentice Marijana Perić i Nikolina Brala, a u priređivanju za tisak Larissa Holz, ugovorna lektorica i prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.