Odjel za germanistiku

Sistematski pregled

Sistematski pregledi za studente prve godine preddiplomskog studija njemačkog jezika i književnosti obavit će se u  ambulanti školske i adolescentne medicine (adresa: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ulica Ljudevita Posavskog 7A, 2. kat, ambulanta broj 3) prema rasporedu:

- 11. srpnja od 14:00 do 15:30 h studenti prezimena početnog slova A - P

- 12. srpnja od 8:00 do 9:30 h studenti prezimena početnog slova R – Ž.

Studenti obavezno trebaju donijeti zdravstvenu iskaznicu, a oni koji boluju od bilo kakve kronične bolesti trebaju ponijeti svu dokumentaciju (nalaze pretraga, otpusna pisma… povijest bolesti).

Za više informacija možete nazvati na 023 322 328 ili se obratiti e-mailom: neven.mumelas@zjz-zadar.hr

Content