Odjel za germanistiku

Translating Europe Workshop

Od svibnja do listopada ove godine Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru i Institut za translatologiju Sveučilišta u Innsbrucku provode projekt „Translating Europe Workshop“. Projekt je financirala Opća uprava za prevođenje Europske komisije sa središnjicom u Beču i Udruga prevoditelja i tumača (BDÜ).       

Cilj je projekta omogućiti transfer znanja između Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru i Instituta za translatologiju Sveučilišta u Innsbrucku u području prevoditeljstva te hrvatsko-austrijskih veza u povijesti, kulturi i jeziku. Kroz predavanja i radionice sveučilišnih nastavnika iz Innsbrucka koja će se održavati na Sveučilištu u Zadru u listopadu 2022., obradit će se teme o prevođenju i kulturnoj medijaciji, prevođenju u javnoj upravi, najnovijim trendovima na prevoditeljskom tržištu, prevođenju u ustanovama EU-a i zapošljivosti diplomanada s jezičnom kombinacijom njemački-hrvatski.

Projekt započinje ciklusom predavanja sveučilišnih nastavnika iz Zadra koja će austrijskim studentima i akademskoj javnosti biti ponuđena od 16. svibnja do 20. lipnja 2022. u virtualnom obliku, a bit će posvećena jezičnim i kulturnim kontaktima između Hrvatske i Austrije.

Prilog: program.