Odjel za germanistiku

Tranzicije: pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka - poseban slučaj Hrvatska?

Tranzicije: pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka - poseban slučaj Hrvatska?

Povodom 25. obljetnice pada Berlinskog zida priredit će se 29. i 30. 10. 2014. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij "Tranzicije: pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka - poseban slučaj Hrvatska?" uz potporu "Konrad Adenauer" zaklade u Zagrebu.


U prekrentnim godinama 1989./90. Gorbačova reformska politika glasnosti i perestrojke u Sovjetskom savezu prouzrokuje pad Željezne zavjese, raspad Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta, pad Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke, ukidanja socijalističkog sustava jednopartijske države i planskog gospodarstva. Premda se u zemljama istočno-središnje Europe uvodi reprezentativna parlamentarna demokracija i socijalno-liberalno tržišno gospodarstvo prema zapadnim uzorima i dalje u mnogim pogledima izostaje politička, pravna, gospodarstvena, društvena i kulturne modernizacije.
Cilj ovog interdisciplinarnog i međunarodnog skupa je uspoređivanje takozvane tranzicije u zemljama istočnosredišnje Europe s različitih nacionalnih i paneuropskih gledišta te iz različitih polja društvenih i
humanističkih znanosti. Nameću se, između ostalog, sljedeća pitanja: što su povijesni, gospodarstveni, pravni, politički i kulturni uzroci i posljedice tranzicije, sličnosti i razlike između Mirne revolucije u
DDR-u, Solidarnost u Poljskoj, Baršunaste revolucije u Čehoslovačkoj i Pjevajuće revolucije na Baltiku, povijesne i političke sličnosti i razlike pokreta protiv unitarističkih i totalitarnih tendencija socijalističkih i
komunističkih diktatura u istočnosredišnjoj Europi u borbi za građanska prava, demokratizaciju države, društva i gospodarstva.

Nakon otvaranje i pozdravnih riječi od strane predstavnika županije, grada i sveučilišta te njemačkih predstavnika usljedit će uvodno izlaganje prof. dr. sc. Ive Banca.

Plakat. Program.