Odjel za germanistiku

Virtualni posjet Glavnoj upravi za prevođenje Europske komisije

U petak, 21. listopada organiziran je virtualni posjet Glavnoj upravi za prevođenje Europske komisije.

Za pristup se potrebno prethodno javiti prof. dr. sc. Aniti Pavić Pintarić na e-mail apintari@unizd.hr.