Odjel za germanistiku
Popis kandidata za upis na diplomski studij, nastavnički smjer

Popis kandidata za upis na diplomski studij, nastavnički smjer

POPIS KANDIDATA ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJNJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI; SMJER: NASTAVNIČKI1. BUNTIĆ TEA

2. ĆORIĆ JELENA

3. GEČEK MIHAELA

4. GREGUREC ZVONKO

5. HORVAT ANA

6. JOSIĆ ALEN

7. JURIĆ IVANA

8. KNEŽEVIĆ MARTINA

9. KOMŠO GORANA

10. KURAJA ANJA

11. MAĐAREVIĆ DALIBOR

12. MILAS TINA

13. MUSULIN MARIJA

14. PERIĆ MARIJA

15. RAFANELI EMI

16. SARUN HRVOJE

17. SRŠEN IVONA

18. STJEPANOVIĆ SUZANA

19. STOJSAVLJEVIĆ LEANA

20. ŠIŠKO BARBARA

21. ŠTEFKOVIĆ ŽAN

22. ŠTULEC ANTONIJA

23. VELA IVANA

24. VISKOVIĆ INES

25. VUKAS SARA

26. ŽULJ MAJAZadar, 15. listopada 2012.


Pročelnica Odjela za germanistiku:

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak
Pročitaj više
Popis kandidata za upis na diplomski studij, nastavnički smjer
Obavijest o završnome ispitu

Obavijest o završnome ispitu

Studenti koji nisu položili završni ispit mogu mu pristupiti u četvrtome terminu u utorak, 23. listopada 2012. u 9 sati. Termin polaganja završnoga ispita 26. studenoga 2012. vrijedi u izvanrednome ispitnom roku za apsolvente preddiplomskih, stručnih, integriranih, diplomskih i dodiplomskih studija.
Pročitaj više
Obavijest o završnome ispitu