Odjel za germanistiku

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI

Postupak prijave obrane diplomskog rada dostupan je OVDJE.

Postupak prijave obrane završnog rada dostupan je OVDJE.

 

NAJAVA OBRANA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA 

Obrane:    Završni radovi - najava obrane

                  Diplomski radovi (smjer nastavnički) - najava obrane

                  Diplomski radovi (smjer prevoditeljski) - najava obrane                     

Završni i diplomski radovi trebaju biti pripremljeni prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Upute su dostupne ovdje.

 

Obavezni elementi koje mora sadržavati svaki završni i diplomski rad zbog pohrane u Digitalni repozitorij navedeni su ovdje.

Primjeri korica završnih i diplomskih radova te obrasci koje student treba ispuniti i priložiti završnom/diplomskom radu dostupni su ovdje. Na korice i prvu stranicu je potrebno upisati puni naziv završenog studijskog programa:

- Preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni)

- Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti; smjer: nastavnički (dvopredmetni)

- Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni)

 

DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunsku ispravu. 

Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.

U dodatne podatke ulaze podaci o:

- osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.

- studentskoj mobilnosti

- sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela ili Austrijske knjižnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori

- sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice njemačkog jezika za djecu

- volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.

- radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama

- sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta

- sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima

- objavljenim znanstvenim i stručnim radovima 

- i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

Primjer zapisivanja aktivnosti može se vidjeti ovdje.