Odjel za germanistiku

Obavijesti

Rektorova nagrada

Rektorova nagrada

22. ožujka 2024. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru dodijeljene su nagrade rektora studenticama Odjela za germanistiku Lauri Garettini i Matei Šoch Rudić. Čestitamo!


Pročitaj više
Rektorova nagrada
Apsolventski ispitni rok

Apsolventski ispitni rok

Apsolventi koji žele koristiti pravo izlaska na apsolventski ispitni rok u ožujku 2024. godine (11. – 15. ožujka) trebaju:
1. javiti se najkasnije do 8. ožujka predmetnom nastavniku kod kojega trebaju polagati ispit radi dogovora o terminu ispita;
2. prijaviti se e-mailom tajnici najkasnije dan prije ispita – napisati svoje ime, prezime, naziv predmeta iz kojega izlaze na ispit i dogovoreni datum ispita.

Pročitaj više
Apsolventski ispitni rok
Mikrokvalifikacije

Mikrokvalifikacije

Studenti zainteresirani za stjecanje mikrokvalifikacija u ljetnom semestru više informacija mogu naći ovdje.

Rokovi za upis su sljedeći:
- 5. ožujka 2021, za mikrokvalifikacije koji počinju u ožujku, travnju i svibnju 2o24.
- 15. ožujka 2024. za one koji počinju u travnju i svibnju 2024.
- 15. travnja 2024. za one koji počinju u svibnju 2024.

Za sva se pitanja možete obratiti koordinatorici Mikrokvalifikacija Paoli Bajlo Kalmeta (pkalmeta@unizd.hr)

Pročitaj više
Mikrokvalifikacije
Obavijest o upisu u ljetni semestar, u grupe za jezične vježbe i parcijale

Obavijest o upisu u ljetni semestar, u grupe za jezične vježbe i parcijale

Obavijest za studente dvopredmetnih studija o upisu u ljetni semestar i upisu obveznih i izbornih kolegija putem studomata

 

Obavijest o upisivanju u grupe za jezične vježbe dostupna je ovdje.

Mole se studenti da zamolbe za parcijale pošalju e-mailom u tajništvo Odjela najkasnije do 23. veljače 2024. Upute i obrasci su dostupni ovdje.

Pročitaj više
Obavijest o upisu u ljetni semestar, u grupe za jezične vježbe i parcijale
Predupis na izborne predmete za studente 3. godine

Predupis na izborne predmete za studente 3. godine

Studenti treće godine prijediplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti, koji trebaju upisati izborne predmete u ljetnom semestru (vidi red predavanja za 6. semestar), trebaju napraviti predupis putem ovog obrasca, najkasnije 8. veljače, kako bi im se rezerviralo mjesto. Tajnica će ih upisati na izborne predmete u ISVU, a oni će dovršiti upis putem Studomata na ostale predmete.

Pročitaj više
Predupis na izborne predmete za studente 3. godine
135678910Last