Odjel za germanistiku

Obavijesti

Književnost Bečke moderne

Književnost Bečke moderne

Nastava iz predmeta Književnost Bečke moderne se neće održati u ljetnom semestru 2019./2020. godine. Mole se studenti, koji su se putem Studomata upisali na taj predmet, da se jave u tajništvo Odjela, radi upisivanja na drugi izborni predmet. Studenti koji su prošle godine odslušali taj predmet, a nisu ga položili, ne mogu se ponovo upisati na taj predmet, već trebaju doći u tajništvo Odjela, radi upisivanja na drugi izborni predmet.

Pročitaj više
Književnost Bečke moderne
Volontiranje na Danima Sveučilišta

Volontiranje na Danima Sveučilišta

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru poziva sve studente da daju svoj doprinos prilikom obilježavanja Dana Sveučilišta u razdoblju od 21.03.- 27.03. Studenti će volontirati na raznim aktivnostima prema njihovim mogućnostima. Za uspješnu izvedbu potreban je veći broj volontera. Studenti se mogu javiti Studentskom Zboru putem društvene mreže Facebook ili na email adresu unizd.zbor@gmail.com. Na temelju obavljenog volontiranja izdaje se potvrda o volontiranju.

Pročitaj više
Volontiranje na Danima Sveučilišta
First45679111213Last

Content

App

Content