Odjel za germanistiku

SYLLABI – DIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI akad. god. 2019./2020.


OBVEZNI

Nastavnički smjer

 

 

Glotodidaktika

HR

DE

Metodika nastave njemačkog jezika I

HR

DE

Metodika nastave njemačkog jezika II

HR

DE

Didaktika književnosti

HR

DE

Prevoditeljski smjer

 

 

Teorija prevođenja

HR

DE

Hrvatski jezik za germaniste

HR

DE

Književno prevođenje

HR

DE

Interkulturalna komunikacija

HR

DE

Leksikografija

HR

DE

Stručna praksa

HR

DE

Vježbe prevođenja (gospodarstvo)

HR

DE

Vježbe prevođenja (poslovna komunikacija)

HR

DE

Vježbe prevođenja (prirodne znanosti)

HR

DE

 

IZBORNI

Zimski semestar

 

 

Usmenost u pisanome mediju - smjer nastavnički

HR

DE

Usmenost u pisanome mediju - smjer prevodit.

HR DE

Jezik medija

HR

DE

Austrijski književni ekspresionizam

HR

DE

Klasici moderne

HR DE

Suvremena njemačka književnost

HR

DE

Viteški roman

HR

DE

Novela 19. st.

HR DE

Ljetni semestar

 

 

Poredbena idiomatika - smjer nastavnički

HR

DE

Poredbena idiomatika - smjer prevoditeljski

HR DE

N. Lenauove medijevalne i heretičke teme

HR

DE

Realizam i antirealizam

HR DE

Thomas i Heinrich Mann

HR DE