Odjel za germanistiku

Obavijest za studente koji brane završni rad na Odjelu za germanistiku

Prije obrane

Student piše završni rad uz konzultacije s mentorom. Nakon što mentor u suglasnosti s članovima povjerenstva odobri rad studentu, student računalom ispunjava obrazac prijave, koji je dostupan ovdje. Ispunjeni obrazac student šalje e-mailom u tajništvo Odjela najmanje tjedan dana prije obrane zajedno s preslikom indeksa (ako ima indeks).

Mentor obavještava studenta o načinu i terminu obrane.

Nakon toga, student se preko Studomata prijavljuje na obranu za kolegij "Završni rad".

 

Nakon obrane

Student javlja e-mailom u tajništvo da je obrana završila. Tajnica studentu e-mailom šalje uplatnicu za troškove tiskanja diplome i promociju, ako je Njemački jezik i književnost studij A1. Ako je Njemački jezik i književnost studij A2, student se javlja za uplatnicu u tajništvo drugog odjela.

Mentor daje studentu potvrdu za predaju digitalnog i tiskanog primjerka završnog rada u repozitorij.

U roku od dva tjedna, studenti trebaju dostaviti u referadu CD i meki uvez rada (može i poštom), a popratni obrasci (potpisano i skenirano u pdf) i potvrda o plaćenim troškovima mogu biti poslani e-mailom voditeljici Meri Lukić (mmirkovi@unizd.hr). Referada šalje studentu potvrdu o završetku studija.

Adresa referade za slanje poštom:

Sveučilište u Zadru

Ured za preddiplomske i diplomske studije

Ruđera Boškovića 5/III

HR - 23 000 Zadar

Nakon obrane, studenti u roku od mjesec dana mogu, ako žele, dostaviti e-mailom u tajništvo dodatne podatke za dopunsku ispravu o studiju. Opširnije.  

Obavijest o upisima na diplomski studij.

Content